dilluns, 14 de gener de 2013

Copyleft vs Copyright

1- Què és Copyleft?
Conjunt de llicències que poden aplicar-se  a creacions informàtiques, artístiques, etc.
2-Què és Creative Commons?
Creative Commons és una organització sense ànims de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius.

3-Què és Copyright?
Els Drets d'autor són una forma de protecció proporcionada per les lleis vigents  en la majoria de paisos  per als autors d'obres originals.JCreative Commons: N'hi han de quatre
Attribution-Reconeixement:El beneficiari de la llicència té el dret de copiar,distribuir i exhibir i representar l'obra.

Non-commercial    -No comercial:El beneficiari de la llicència té dret de copiar,distribuir i exhibir i     representar l'obra per a fins no comercials.
Non-derivative    -No derivada:El beneficiari de la llicència té el dret de copiar,distribuir i exhibir i representar l'obra i no te dret de produir obres derivades

Fitxer:Cc-sa.svg-Compartir igual: Si s'altera o transforma l'obra on se'n generen obres originals han de quedar subjectes amb la mateixa llicència original.dimecres, 9 de gener de 2013

Activitats sobre llicències de Software

1. Què és el programari lliure? Segons la teva opinió, què és el més interessant del programari lliure? 
- És un programari que pot ser usat, estudiat, copiat o modificat i presenta una sèrie de llibertats que pot exercicir el usuari
- Que no te restriccions i pot ser editat mínimament pel usuari.


2. Qui és el màxim impulsor del moviment del programari lliure (cerca una fotografia)?
Busca informació sobre la Free Software Foundation 
-Richard Stallman 
-És una iniciativa creada per Stallman, que defensa el programari lliure, i del projecte GNU.

3. Quin dels següents programes lliures utilitzaries amb les següents finalitats?

· er fer treballs open office writer
· Per fer taules de càlculs i gràfiques → open office calc
· Per fer representacions 
→ open office impress
· Per navegar per Internet → Google Chrome
· Per retocar fotografíes → Gimp
· Per editar vídeos 
→ Avidemux